2023-133 Senior Marketing Strateeg

Geplaatst op 19 May 2023

Voor onze eindklant/opdrachtgever, gevestigd in regio Utrecht, zijn we op zoek naar een:

Functie: Senior Marketing Strateeg
Referentienummer: 2023-133
Standplaats: Utrecht/Remote
Start: 19-06-2023
Duur: 12 maanden
Verlengingsoptie : Ja
Aantal uur per week : 32 uur per week
Tarief: marktconform
Uiterste inschrijfdatum: 29-05-2023, 09.00 uur

Opdrachtomschrijving:

KVK wil met haar registers voor overheid en ondernemend Nederland dé onmisbare informatiebron zijn voor veilig & verantwoord zakendoen. Met de betrouwbare informatie uit de registers biedt KVK afnemers de juiste kennis om met vertrouwen zakelijke beslissingen te nemen. Om deze ambitie waar te maken heeft KVK een lange termijn marketingstrategie opgesteld voor het verstrekken van data uit haar registers. In deze strategie zijn klantwensen, merkpositionering, de in ontwikkeling zijnde Datavisie en bestaande alsmede toekomstige wettelijk kaders samengebracht. De strategie wordt richtinggevend voor de ontwikkeling en uitvoering van de KVK registerdienstverlening in 2025 e.v..

De marketingstrategie heeft tot doel:
 • De maatschappelijke waarde (nut) van KVK-registers vergroten;
 • Ingeschrevenen regie op eigen gegevens bieden;
 • Een nieuwe balans tussen privacy en transparantie aanbrengen;
 • Het realtime uitleveren van data verder digitaliseren;
 • Ontwikkeling gesegmenteerde klantbediening;
 • Nieuwe toepassingen stimuleren middels samenwerking met deelnemers in het ecosysteem.
KVK wil nu deze marketingstrategie naar executie brengen; dat wil zeggen vertalen naar concrete plannen en roadmaps per doelgroep, een geïntegreerd marktintroductieplan, een marketing activatie- & communicatieplan, het opstarten van (IT-) initiatives voor realisatie en de organisatie voorbereiden op nieuwe taken voor optimale klantbediening.

Opdracht:

Implementatie van de nieuwe marketingstrategie voor het toekomstig raadplegen van KVK registers. Dit gebeurt samen met betrokken teams en experts binnen KVK, de strategie moet omgezet worden naar plan en opstart realisatie, waarna de teams komende jaren zelfstandig de strategie kunnen realiseren.

Verder houdt dit in:
 • De strategie uitschrijven in een definitief ontwerp van het toekomstig portfolio van data leveringen, kanalen, diensten en klantreizen. Mede op basis van klantvalidatie;
 • De strategie omzetten naar een integraal marktintroductieplan, -proces en -roadmap; met voor klanten een logische en werkbare transitie naar nieuwe vormen van datalevering of uitfasering van bestaande producten;
 • De (IT-) teams inhoudelijk begeleiden bij het opzetten van initiatives voor executie en de organisatie voorbereiden op nieuwe taken voor optimale, gesegmenteerde klantbediening;
 • Marketing briefen en inhoudelijk begeleiden voor het uitschrijven en met klanten valideren van waardeproposities en vertalen naar klantcommunicatie per productcategorie;
 • Marketing & Communicatie briefen en inhoudelijk begeleiden voor uitwerking van een integraal meerjarenplan voor marketingactivatie en (merk/PR) communicatie;
 • Briefing en inhoudelijk begeleiding voor ontwikkeling website naar integraal digitaal platform voor de fulfilment van de volledige klantreis van afnemers;
 • Samen met groepsdirecteur en team de strategie vertalen naar de toekomstige inrichting van de organisatie en de te ontwikkelen kennis & skills voor een optimale executie van de strategie.
In deze opdracht werk je nauw samen met de betrokken teams en experts binnen KVK. De opdrachtnemer fungeert als inhoudelijk expert, adviseur én bewaker van de strategische koers: zodat de strategie op de juiste wijze wordt omgezet en de gestelde doelen gerealiseerd worden.
 • Je hebt aantoonbare ervaring in het ontwikkelen van een (digitale) marketingstrategie en bent bekend met digital product management.
 • Je bent een inhoudelijke autoriteit op je vakgebied en in staat om innovatieve ontwikkelingen te duiden en door te vertalen.
 •  Je bent politiek sensitief en bent in staat om effectief te acteren op senior managementniveau.
 •  Je bent in staat om verbinding te maken met interne en externe stakeholders en van daaruit te komen tot de juiste scherpe keuzes en richting te bepalen. Je bent inhoudelijk leidend en verantwoordelijk voor het resultaat, en acteert hierin als adviseur van de Raad van Bestuur. Je bent daardoor in staat een marketingstrategie op te stellen die ook praktisch uitvoerbaar is, als fundament waar de opvolger/ster en teams op door kunnen bouwen.

Harde Eisen/KO criteria:
 • Afgeronde opleiding op HBO niveau
 • Kandidaat heeft een afgeronde opleiding op het gebied van Marketing, Industrial design en/of Digital productmanagement
 • Kandidaat heeft actuele kennis van (digitale) marketingstrategie
 • Kandidaat heeft actuele kennis van Digitaal Productmanagement
 • Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in een soortgelijke rol als Marketing strateeg
 • Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en aantoonbare ervaring met het ontwikkelen en opstellen van marketing strategie
 • Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en aantoonbare ervaring met het ontwikkelen van digitale producten
 • Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 7 jaar) aantoonbare ervaring met werken bij vergelijkbare overheidsorganisaties
 • Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en aantoonbare kennis van en ervaring met Agile werken
Aanvullende eisen:
 • Kandidaat heeft actuele kennis van relevante deelgebieden zoals data, kanaalstrategie, UX en CX, architectuur
 • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met het organiseren en faciliteren van co-creatieve werksessies
 • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met het vertalen van insights naar actionable deliverables
 • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met het managen van (senior) stakeholders en hun belangen
 • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met UX, CX, digital design en digital branding

Competenties:
 • Communicatief vaardig in de Nederlandse taal
 • Analytisch Vermogen = Onderzoekt, herkent en begrijpt de belangrijkste elementen van vraagstukken en hun onderlinge samenhang.
 • Omgevingsbewustzijn = Is extern georiënteerd en alert op (maatschappelijke, politieke en economische) ontwikkelingen die invloed hebben op de organisatie en/of de markt.
 • Organisatiesensiviteit = Heeft inzicht in en is alert op (in)formele verhoudingen, posities en belangentegenstellingen binnen en buiten (de) organisatie(s) en kan daar adequaat op inspelen.
 • Klantgerichtheid = Signaleert, onderzoekt en gaat binnen de eigen mogelijkheden in op de wensen en behoeften van de interne klanten (collega's van eigen en andere afdelingen) en externe klanten om deze tevreden te stellen. Servicebereidheid en klanttevredenheid staan voorop.
 • Resultaatgericht = Werkt doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe en weet het resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren.
Let op!

De harde eisen moeten duidelijk naar voren komen in de cv en de motivatie!

Reageren:
 • Meest recente cv, in Word formaat, in het Nederlands, max 5 x A4 formaat
 • Goede motivatie, gericht op de aanvraag
 • Toelichting op de gestelde eisen en competenties
 • Beschikbaarheid
 • Minimaal 2 referenties, die te verifiëren zijn
 • Tariefindicatie

 
Reageren op deze vacature?